Hope Centerit

Kuten tiedämme, Intiassa miljoonat lapset elävät slummeissa. Heillä on jonkinlainen muovin-, pahvin-, puun- ja pellinpaloista kyhätty koti. He elävät valtavan puutteen keskellä nälkäisinä, sairaina ja likaisina. Heidän vanhempansa saattava olla kaiket päivät hankkimassa jonkinlaista elantoa perheelleen, sinä aikana lapset kuljeskelevat keskenään ilman huolenpitoa.

Tavoitteemme on mahdollistaa näille kaikkein vähäosaisimmille toivoa tulevaisuudesta perustamalla slummialueilla Hope Centereitä auttamistyön tukikohdaksi. Siihen kuuluu rakennus, joka käsittää kokoontumistilan, keittiön ja työtä hoitavan henkilön vaatimattoman asunnon. Tärkeä osat toimintaa on kaivo, josta koko lähialue saa puhdasta vettä. Lisäksi mahdollisuuksien mukaan rakennetaan käymälä.

Tähän tukikohtaan lähialueen lapset saavat tulla päivittäin. Heille tarjotaan ateria, kouluopetusta, terveys- ja hygieniakasvatusta.

Tuemme sekä Hope Centereiden rakennusprojekteja että niiden ylläpitoa ja toimintaa. Tule mukaan viemään toivoa toivottomille!