Hope Centerit

Kuten tiedämme, Intiassa miljoonat lapset elävät slummeissa. Heillä on jonkinlainen muovin-, pahvin-, puun- ja pellinpaloista kyhätty koti. He elävät valtavan puutteen keskellä nälkäisinä, sairaina ja likaisina. Heidän vanhempansa saattava olla kaiket päivät hankkimassa jonkinlaista elantoa perheelleen, sinä aikana lapset kuljeskelevat keskenään ilman huolenpitoa.

Tavoitteemme on mahdollistaa näille kaikkein vähäosaisimmille toivoa tulevaisuudesta perustamalla slummialueilla Hope Centereitä auttamistyön tukikohdaksi. Siihen kuuluu rakennus, joka käsittää kokoontumistilan, keittiön ja työtä hoitavan henkilön vaatimattoman asunnon. Tärkeä osat toimintaa on kaivo, josta koko lähialue saa puhdasta vettä. Lisäksi mahdollisuuksien mukaan rakennetaan käymälä.

Tähän tukikohtaan lähialueen lapset saavat tulla päivittäin. Heille tarjotaan ateria, kouluopetusta, terveys- ja hygieniakasvatusta. Sen lisäksi he saavat kuulla ilosanoman Jeesuksesta ja Hänen antamastaan uudesta elämästä. Lasten mukana viesti menee myös koteihin ja samalla koko yhteisöön.

”Totisesti totisesti minä sanon teille: minkä olette tehneet yhdelle näistä vähimmistä…”. Matt.25:35-40.

Tuemme sekä Hope Centereiden rakennusprojekteja että niiden ylläpitoa ja toimintaa. Tule mukaan viemään toivoa toivottomille!

Slummilasten koti ja koulu

Vuonna 2012, vierailtuaan joissakin Intian monista slummeista, veli Jacob sai sydämelleen slummeissa elävät lapset. Rukoillen ja paastoten Jacob ja hänen läheiset työtoverinsa kyselivät Herralta, mitä Hän tahtoo heidän tekevän. Tässä tilanteessa syntyi näky tuhannen lapsen kodista ja koulusta Hyderabadin kaupunkiin. Näky tuntui hurjalta ja sai osakseen myös paljon epäilyä ja arvostelua.

Koska Jacob ja hänen tiiminsä olivat varmoja, että Jumala on tämän näyn antanut, lähtivät he Herran johdatukseen luottaen toteuttamaan hanketta. Ensimmäinen tehtävä oli sopivan maa-alueen löytäminen. Syksyllä 2012 Suomessa vieraillessaan Jacob esitteli muutamia vaihtoehtoja sopivista tonteista. Seuraava kysymys olikin, mistä varat maa-alueen hankintaan. Tässä tilanteessa Jumala taas johdatti ihmeellisellä tavalla hankkeessa eteenpäin. Määräaikaan mennessä riittävät varat olivat koossa ja viiden eekkerin tontti voitiin hankkia alkuvuonna 2013. Eikä se ollut pieni summa! Taas nämä uskolliset Herran soturit olivat saaneet rohkaisua ja vahvistusta. Jumala kuulee niitä, jotka kulkevat rukoillen ja ovat kuuliaisia Mestarilleen.

Helmi-maaliskuussa 2013 käydessämme Intiassa, saimme omin silmin olla todistamassa tuota suurta ihmettä. Tontin sijainti oli loistava, se oli raivattu siistiksi, tehty kaivot ja vedetty sähkö. Ensimmäinen pieni rakennuskin oli jo rakennettu. Vuoden 2013 lopulla rakenteilla on ensimmäinen orpokoti ja koulu 250:lle lapselle. Ensimmäinen 60 lapsen ryhmä sai jo aloittaa vuokratiloissa elokuussa 2013. Uskon varassa työ etenee siinä määrin kuin Herra resursseja antaa. Siellä ei lähdetä ”soitellen sotaan”. Useimmiten tie on rukouksen, paaston ja kyynelten tie. Herra tahtoo puhdasta sydäntä ja nöyrää mieltä. Kysy Herralta, kutsuuko Hän sinut auttamaan Intian miljoonia slummilapsia.