Uutiset Intiasta Toukokuu 2018

                                                                                                                        


Hyvä työmme tukija ja ystävä


Tervehdys meidän Herramme ja Pelastajamme Jeesuksen Kristuksen ihmeellisessä nimessä.

Tulkoon osaksemme armo, laupeus ja Rauha Isältä Jumalalta ja Jeesukselta Kristukselta, Isän Pojalta, totuudessa ja rakkaudessa. 2 Joh. 3

 

Edellisestä, maaliskuisesta viestistäni on jo kulunut aikaa. Olen yrittänyt päästä kirjoittamaan tätä raporttia, mutta näin kesäaikaan meillä on hyvin kiireistä. On paljon kerrottavaa, mutta koetan tehdä sen lyhyesti. Tällä hetkellä meillä on hyvin kuumaa ja hiostavaa. Toisinaan äärimmäinen helle aiheuttaa äkillisiä raesateita ja ankaria ukkosmyrskyjä. Toukokuun 3. päivän aikana maassamme kuoli 109 ihmistä salamaniskuihin, joista 10 henkeä meidän osavaltiossamme. Eri puolilla maatamme on myös hiekkamyrskyjä ja kovaa tuulta. Vedestä on tulossa suuri ongelma, sillä monin paikoin vesilähteet ovat kuivuneet ja pohjavesitasot laskeneet. Olemme saaneet nähdä, kuinka meidän Jeesus-kaivomme ovat jatkuvasti antaneet vettä ihmisille kylissä ja siirtoloissa, joihin olemme kaivoja poranneet. Ylistämme Jumalaa siitä.

 

  1. Paljon kiitoksia siitä, että olette rukoilleet perheeni puolesta. Vaimoni Elizabethin terveydentila ei edelleenkään ole kovin hyvä. Tällä hetkellä hän kärsii vatsavaivoista ja usein toistuvista ankarista päänsäryistä. Rukoilemme hartaasti, että Herra auttaisi meitä ymmärtämään, että Hänen armossaan on meille kyllin. Rakas Jeesuksemme on aina kanssamme ja jatkuvasti auttaa kantamaan tätä suurta vastuuta Hänen työstään. Haluan todellakin sydämestäni kiittää teitä rukouksistanne Elizabethin, perheemme ja palvelutyömme puolesta. Vaimoni ja minä ylistämme Jumalaa siitä, että hääpäivänämme 18.6.2018 olemme tulleet olleiksi naimisissa jo 26 vuotta. Olemme niin kiitollisia Herralle siitä, että Hän on varjellut elämämme monien haasteiden ja kärsimysten keskellä.

 

  1. Lähetystyö: Vaikka huhtikuusta lähtien on ollut hyvin kuuma, lähetysjohtajamme ja pastorimme ovat tehneet paljon työtä suunnitellessaan kesän hengellisiä kokouksia ja koulutuksia. Olemme pitäneet kokouksia alueittain, ja muutamissa olen ollut mukana. Nyt toukokuussa on pidetty pastoreiden kokoukset kahdella alueella. Näihin kahteen kokoukseen osallistui yli 600 pastoria. He jakoivat mahtavia todistuksia siitä, miten Jeesus on pelastanut ihmisiä. Pastorit kertoivat myös käytännön tarpeistaan, kuten rukoushuoneiden kattojen korjaus, moottoripyörät, kovaääniset ym., ja jotkut toivoivat saavansa käyttöönsä myös auton evankeliumin levittämiseen.

 

Näemme suurena tarpeena pyhäkoulun opettajien kouluttamisen, jotta jokaiseen seurakuntaan saataisiin kaksi opettajaa. Toistaiseksi meillä ei ole pyhäkoulun opettajien koulutusta eikä lapsille sopivia kirjoja. Olemme pitäneet joitakin koulutuksia pienessä mittakaavassa ja nyt rukoilemme, että seuraavien viiden vuoden aikana voisimme kouluttaa 2000 pyhäkoulun opettajaa pitämään pyhäkouluja noin 25.000 lapselle. Rukoilethan, että Herra voisi auttaa meitä tässä. Jumala käyttää meidän vaatimattomia pastoriperheitämme evankeliumin viemisessä niille, jotka sitä eivät ole kuulleet, ja Herra tekee ihmeellisiä asioita heidän arkielämässään niin, että ihmiset oppivat tuntemaan Jumalan.

 

Ylistys Jumalalle, Hän on antanut viimeisten kahden kuukauden aikana pastoreille kahdeksan moottoripyörää sekä autot kahdelle lähetysjohtajalle. Ne ovat suureksi avuksi lähetystyössä, ja pastorit kiittävät niistä Jeesusta.

 

  1. Orpolapset ja koulutarvikkeet: Koulut ja opistot ovat kiinni kesälomien ajan toukokuun loppuun saakka. Kiitos Herralle, kaikki hoivassamme olevat lapset selvisivät hyvin jokavuotisesta koekaudestaan.

 

Orpokodeissa on joka vuosi kaksi haasteellista ajanjaksoa, nimittäin kesäkuu, jolloin koulut jälleen avaavat ovensa, sekä joulun aika. Parin viikon sisällä oppilaitokset aloittavat jälleen toimintansa.  Minä ja tiimini rukoilemme ja valmistelemme suurta määrää koulutarvikkeita: koulupukuja, laukkuja, oppikirjoja, vihkoja, jalkineita, liinavaatteita jne. Mikäli lapselle joudutaan hankkimaan koko tarvikepaketti, sen hinta on keskimäärin 4000 Intian rupiaa eli noin 51 euroa.

 

Rakkaat veljet ja sisaret, rukoilettehan näiden tarpeiden puolesta. Lapsia on jo yli 6000 ja luku saattaa vielä hiukan kasvaa koulujen alkuun mennessä. Koska aikaa on enää vähän, olemme järjestäneet 20 räätälin tiimin valmistamaan koulupukuja, ja he ovat jo ryhtyneet työhön. Olemme huomanneet, että koulutarvikkeiden kustannukset nousevat vuosi vuodelta, mutta me yritämme pitää budjetin niin pienenä kuin mahdollista. Pyytäisin kaikkia kummeja harkitsemaan, mikäli mahdollista, pienen ylimääräisen tuen antamista kesäkuussa, sillä se olisi suuri apu lapsille.

 

  1. Kanalaprojekti: Herran armosta kanalaprojektiimme kuuluu hyvää. Ylistys Jumalalle, projektia varten otettu yksityinen laina on nyt maksettu pois. Olemme niin kiitollisia teille suomalaisille veljille ja sisarille siitä runsaasta tuesta, jota olette antaneet tälle kestävän kehityksen projektille.

Yhden kanalarakennuksen rakennustyöt menevät tällä hetkellä eteenpäin ja on tarkoitus saattaa loppuun ensi kuussa. Olemme myös hankkimassa kanoja sitä mukaa kuin varoja siihen saadaan.

Jos Jumala suo, niin heinäkuuhun mennessä saamme hankituksi kanat kaikkiin kanalarakennuksiin, jolloin saavutamme tavoitteemme: orpolapset saavat munia, projekti työllistää yli 70 henkeä ja lisäksi tuottaa puhdasta voittoa niin paljon, että sillä pystytään elättämään noin tuhat orpolasta. Juuri nyt on hyvin kuuma, ja siksi olemme tehneet kaikki turvatoimet kanojen hyvinvoinnin varmistamiseksi. Rukoilemme ja pyydämme Herralta johdatusta kestävän kehityksen projekteihin, jotka voisivat tukea toimintaamme pitkällä tähtäimellä.

 

  1. Muusta toiminnasta lyhyesti:
  • Palavan sydämen raamattukoulumme avaa jälleen ovensa 20.6.2018. Meillä on siellä yhdeksän kuukautta kestävä seurakuntien istutuksen intensiivikurssi. Lisäksi meillä on kahden kuukauden mittaisia kiertäviä raamattukursseja, joita pidämme paikallisille pastoreille. Hiljattain Herra laittoi taakan sydämellemme, ja aloimme rukoilla Jumalan johdatusta sille, että voisimme perustaa viisi vuotta kestävän teologisen seminaarin, jossa opetettaisiin teologiaa ja johtamistaitoja. Seminaarin käynyt voisi sitten lähteä johonkin osaan Intiaa tai muualle Aasiaan ja aloittaa uuden työn, jonka puitteissa istutettaisiin uusia seurakuntia ja opetettaisiin niissä, perustettaisiin kouluja ja koulutettaisiin lähetystyöntekijöitä.
  • Leprasiirtolatyö sujuu hyvin. Viime aikoina monien pitaalisten haavat ovat pahentuneet ankarasta helteestä johtuen, joten meidän lääkintätiimimme on pyrkinyt auttamaan heitä kaikin mahdollisin tavoin.
  • Jeesus-kaivot: kaivoprojektista vastaavalla ryhmällämme on ollut kiire porata uusia Jeesus-kaivoja, sillä kaivojen tarve on valtava.
  • Teknisen koulun avausprojekti edistyy. Valtio on avannut portaalin, jonka kautta voi lähettää hyväksyntäanomuksen keskushallinnolle. Hyväksynnän saamista edeltää kolmivaiheinen tarkastus. Olemme tällä hetkellä ensimmäisessä vaiheessa. Toivoimme kovasti, että voisimme avata koulun kesäkuussa, mutta valtion prosessi kestää kauemmin kuin oletimme. Ennen tarkastusta kaikkien laitteiden on oltava täysin valmiit kaikissa verstaissa, joten olemme nyt tekemässä tätä viimeistä fiksausta.

 

RUKOUS: Rakas Herra Jeesus, me rukoilemme, että auttaisit meitä ja opettaisit, miten tulisi rukoilla sinulle mieluisia rukouksia. Auta meitä ymmärtämään rukouksen tärkeys arkielämässämme. Rakas Herra, auta meitä elämään täysin sinulle ja olemaan kuuliaisia kaikilla elämämme alueilla. Rakas Herra, rukoilen suomalaisten veljieni ja sisarteni puolesta, heidän perheidensä ja seurakuntiensa puolesta, että he voisivat nähdä sinut selvästi ja kuulla ääntäsi ja toimia tahtosi mukaan. Etsi meidät, johda meitä ja puhdista meidät. Rakas Herra, kiitos rakkaudestasi ja huolenpidostasi. Aamen.

 

Kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos te rakastatte toisianne. Joh.13:35

Kiitos, ja Jumala teitä siunatkoon.

 

 

Tervehdys Intiasta: http://www.gtsss.org/Missionreport_FI/Missionreport_FI.html


Kunnioittaen

Veli  M. Jacob

 

 

Yhteystiedot Suomessa:

 

hopetoindia@gmail.com

www.hopetoindia.com

https://www.facebook.com/hopetoindia/

 

Pj Jorma Rämö 045-3507335

Tukiasiat:  Minna Kujala 050-5275411,  Janne Kujala 0400-417582